Kategorijų archyvai: Kur dalyvauti?

KVIEČIAME JAUNO VERSLO SUBJEKTUS ĮRANGOS SUTEIKIMUI

Pabaigę vykdyti projekto „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Biržų mieste“ veiklas ieškome naujų jauno verslo subjektų, kuriems galime suteikti įrangą laikotarpiui iki 2 metų (kol verslo subjektas turi jauno verslo statusą).
Siūlome šią įrangą:
– įrangą keramikui – degimo krosnis su lentynomis.

Reikalavimai:

 • Įrangą gauti gali Biržų mieste veikiančių jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai, vykdantys veiklą ne ilgiau nei 2 metus. Jauno verslo subjektas – įmonė ar asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
 • Jauno verslo subjektas privalo pateikti įrodančius dokumentus.
 • Įranga suteikiama nemokamai, tačiau gavęs įrangą jauno verslo subjektas privalo ją apdrausti savo lėšomis.

  Susidomėjusius kviečiame kreiptis telefonu 8-659-05687.

Projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Biržų mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0027finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis.

Kviečiame jauno verslo subjektus įrangos suteikimui

Pabaigę vykdyti projekto „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Biržų mieste“ veiklas ieškome naujų jauno verslo subjektų, kuriems galime suteikti įrangą laikotarpiui iki 2 metų (kol verslo subjektas turi jauno verslo statusą).
Siūlome šią įrangą:
– Nuo 2021-06-01 siūlome įrangą staliui – ekscentrinis šlifuoklis, vertikalus frezeris, modulis frezavimo darbams, frezavimo šablonas, mobilus dulkių siurblys.
– Nuo 2021-10-17 siūlome įrangą lauko prekybininkui – blenderis Connoisseur, šerbeto gaminimo aparatas, lauko prekybos baldų komplektas ( palapinė (2 vnt), plastikinis stalas (įvairių išmatavimų, 4 vnt.), suolas (2 vnt.)).
– Nuo 2021-10-17 siūlome įrangą grojimo mokytojui – sceninis pianinas, stovas klavišiniam instrumentui, pedalas klavišiniam instrumentui, suoliukas klavišiniams instrumentams, dėklas klavišiniam instrumentui, Di-Box aktyvus stereo (2 vnt.), mikšerinis pultas, garso kolonėlė, jungiamieji kabeliai – 1 rinkinys (5 m. XLR – 3 vnt. ir 3 m. Jack – 5 vnt.), klasikinė gitara, kolonėlė akustinei gitarai).
– Nuo 2022-01-26 siūlome įrangą keramikui – degimo krosnis su lentynomis, žiedimo staklės, skulptoriaus stovas, įrankiai, palapinė.

Reikalavimai:

 • Įrangą gauti gali Biržų mieste veikiančių jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai, vykdantys veiklą ne ilgiau nei 2 metus. Jauno verslo subjektas – įmonė ar asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
 • Jauno verslo subjektas privalo pateikti įrodančius dokumentus.
 • Įranga suteikiama nemokamai, tačiau gavęs įrangą jauno verslo subjektas privalo ją apdrausti savo lėšomis.

  Susidomėjusius kviečiame kreiptis telefonu 8-659-05687.

Projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Biržų mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0027) finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis.

Pažymėta: , , ,

Projektas „Biržų miesto bendruomenės narių verslumo skatinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0066

Įgyvendinamas projektas „Biržų miesto bendruomenės narių verslumo skatinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0066 

Projektas pradėtas įgyvendinti – 2019-10-30

Projekto tikslas – skatinti jauno verslo steigimą Biržų mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes.

Projekto veiklos:

– mokymų aktualiais klausimais teikimas projekto dalyviams;

– projekto dalyvių informavimas, konsultavimas ir mentorystė.

Projekto tikslinė grupė: darbingi gyventojai: kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai; kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

Siekiami rezultatai:

15 projekto tikslinės grupės atstovų gaus tikslinius mokymus ir konsultacijas verslo pradžiai. Įvairūs tyrimai ir praktika rodo, kad dažnas jauno verslo subjekto likimas – bankrotas ar užsidarymas. Tai nutinka dėl nepasirengimo vykdyti verslą, nepatyrimo, specifinių žinių ir kompetencijų trūkumo, investicijų trūkumo. Šis projektas minimizuos įvardintas nesėkmės priežastis, kadangi numatoma kompleksinė parama: ekspertų ir verslininkų mokymai ir konsultacijos padidins dalyvių verslumo gebėjimus, verslo stabilumą, leis pasirinkti tinkamiausią verslo formą, efektyviai susidoroti su reikalavimų (teisiniai, mokestiniai ir pan.) našta.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Pažymėta: ,

Projektas „Smulkaus verslo stiprinimas Biržų mieste per neformalių iniciatyvų skirtų verslo plėtrai įgyvendinimą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0024

Įgyvendinamas projektas „Smulkaus verslo stiprinimas Biržų mieste per neformalių iniciatyvų skirtų verslo plėtrai įgyvendinimą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0024

Projektas pradėtas įgyvendinti – 2019-05-22

Projekto tikslas – stiprinti jauno verslo subjektus įsikūrusius Biržų mieste siekiant sukurti naujų darbo vietų Biržų mieste. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – teikti jaunam Biržų miesto verslui būtinas paslaugas.

Projekto veiklos:

– informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas jauno verslo subjektams;

– mokymo paslaugų teikimas jauno verslo subjektams.

Projekto tikslinė grupė- 5 jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta Biržų miestas atstovai ir darbuotojai.

Siekiami rezultatai:

5 projekto tikslinės grupės atstovai gaus tikslinius mokymus ir konsultacijas verslo pradžiai. Įvairūs tyrimai ir praktika rodo, kad dažnas jauno verslo subjekto likimas – bankrotas ar užsidarymas. Tai nutinka dėl nepasirengimo vykdyti verslą, nepatyrimo, specifinių žinių ir kompetencijų trūkumo, investicijų trūkumo. Šis projektas minimizuos įvardintas nesėkmės priežastis, kadangi numatoma kompleksinė parama: ekspertų ir verslininkų mokymai ir konsultacijos padidins dalyvių verslumo gebėjimus, verslo stabilumą, efektyviai susidoroti su reikalavimų (teisiniai, mokestiniai ir pan.) našta. 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Baigėsi projektas „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“, tačiau darbas jaunimo sveikatos tema bus tęsiamas toliau

norway-grants-lt-veliava-mazasBaigėsi daugiau nei metus trukęs projektas „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“. Jo metu organizuoti įvairūs renginiai, mokymai, supervizijos, didintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, įsigyta įvairi technika ir priemonės, atliktas patalpų remontas, plėsta sporto infrastruktūra, įdiegta jaunimo informavimo sistema, vyko pasidalinimas patirtimi su Bergeno (Norvegija) miestu ir kt.
Projekto įgyvendinimo metu šalia Biržų atviros jaunimo erdvės buvo įkurtas Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) koordinacinis centras, kuris aprūpintas baldais, kompiuterine ir programine įranga, įvairiomis priemonėmis, skirtomis sveikatos priežiūrai, sveikos gyvensenos ugdymui, mobilių paslaugų teikimui (lauko palapinė) ir pan.
Taip pat JPSPP koordinaciniame centre įdarbinti JPSPP koordinatorius, kuris ir po projekto konsultuos jaunimą įvairiais sveikatos priežiūros klausimais, bendradarbiaus su kitomis institucijomis ir jaunimo darbuotojais, su jaunimu dirbančiomis įstaigomis. Dalį projekto trečdaliu etato dirbo ir psichologė, kuri teikė individualias konsultacijas bei vykdė grupinius dailės terapijos užsiėmimus.
Projektui gauto finansavimo dėka išplėtota sveikatos priežiūros informacinė infrastruktūra: sudaryta galimybė sukurtuose nemokamuose internetinės prieigos taškuose naršyti jaunimo sveikatos portale http://www.sveikatostinklas.lt, taip pat įrengti 5 informaciniai ekranai Biržų miesto mokyklose bei atviroje jaunimo erdvėje, kuriuose talpinama informacija sveikatos tema. Projekto metu taip pat sukurti reklaminiai sveikatos skydeliai (baneriai), ant kurių paspaudus nukreipiama į jaunimo sveikatos tinklalapį. Jie patalpinti mokyklų tinklalapiuose ir kituose puslapiuose.
Įgyvendinant projektą buvo siekiama didinti ir fizinį aktyvumą, išplėtota sporto infrastruktūra – įrengta nemokama treniruoklių aikštelė prie vienos iš Biržų mokyklų, kuria gali naudotis ne tik moksleiviai, bet ir Biržų miesto gyventojai. Lauko treniruokliai įrengti vietoje, kur ši infrastruktūra nėra išplėtota, tad didėja jų prieinamumas.
Projekto metu suorganizuoti 85 įvairūs renginiai, užsiėmimai, mokymai, 18 individualių konsultacijų. Tai prisidėjo prie jaunimo sveikos gyvensenos ugdymo, žalingų įpročių prevencijos ir kt. Suorganizuoti mokymai specialistams padėjo kelti jų kvalifikaciją, geriau suprasti jaunimo problemas ir informacijos pateikimo jaunimui formas. Juose dalyvavo daugiau nei pusę šimto specialistų. Vykusios supervizijos leido gerinti ir aktyvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Neužmiršti ir tėvai. Jiems vykę mokymai-stovykla padės geriau suprasti savo atžalas ir tinkamo bendravimo su vaikais ir paaugliais įvairiais sudėtingais klausimais principus. Stovykloje dalyvavo 30 esamų ir planuojančių būti tėvais. Taip pat suorganizuoti 5 masiniai sveikatinimo renginiai, kaip masinis bėgimas, dviračių žygis ir kt. Iš viso įvairiose veiklose dalyvavo daugiau nei 1500 jaunų žmonių.
4 dienų patirties pasidalinimo vizitu Biržuose lankėsi Bergeno universiteto koledžo Sveikatos fakulteto dėstytojos Ragnhild Sollesnes ir Agnes Giertsen. A. Giertsen taip pat yra Bergeno Jaunimo sveikatos centro vadovė.
Vizito metu partneriai aplankė Biržų miesto sveikatos priežiūros įstaigas, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, Biržų atvirą jaunimo erdvę, šalia kurios įsikūrė Jaunimui palankių sveikatos paslaugų koordinacinis centras, bei susipažino su jų vykdomomis veiklomis.
Svečiai taip pat pasidalino gerąja savo patirtimi – pristatė Bergeno jaunimo sveikatos centro veiklą, skaitė pranešimus temomis „Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas“ ir „Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu bei mažu fiziniu aktyvumu mažinimas“.
Tikimasi, kad projekto dėka įdiegus JPSPP modelį pagerės Biržų rajono savivaldybės jaunimo sveikatos rodikliai, mažės susirgimų skaičius, mažės psichotropinių medžiagų naudojimas, neplanuotų nėštumo atvejų skaičius, nutukimo procentas, jaunimo savižudybių skaičius, jaunimas įgaus įvairesnių sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos žinių bei įgūdžių, daugiau sportuos. Aktyviai konsultuojant jaunimą jiems rūpimais sveikatos priežiūros klausimais, tinkamai suprantamai bei įdomiai jiems pateikiant prevencinę ir kitą informaciją, sumažės tikimybė susirgti tomis ligomis, kurių, turint tam tikrų žinių, lengvai galima išvengti ir sumažinti šių ligų atvejų skaičių. Projekto metu įsigytos prevencinės priemonės padės sveikatos priežiūros specialistams šviesti apie rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio žalą ir galimai mažinti psichotropinių medžiagų naudojimą.
Projekto metu išplėtota infrastruktūra, įsigyta įranga leis vystyti efektyvesnę ir kokybiškesnę sveikatos priežiūros švietėjišką veiklą, taip pat sudarys galimybes greičiau ir kokybiškiau reaguoti sprendžiant jaunimo sveikatos problemas. Projekto metu įsigytos modernios vaizdinės priemonės padės patraukliau pateikti dėstomą informaciją apie sveikatą, sveiką gyvenseną, prevencinę informaciją.
Projekto veiklos su jo pabaiga nesustos. Biržų rajono savivaldybė įsipareigojo mažiausiai dar tris metus išlaikyti JPSPP koordinacinį centrą. Taip pat planuojamas vizitas į Bergeno miestą, jaunimo sveikatos centrą.

 Kaip vieną iš projekto rezultatų elektroninėje erdvėje rekomenduojame sveikatos tinklalapį jaunimui!
Informacija jaunimui įvairiais sveikatos klausimais – sužinok sau svarbius atsakymus!

Daugiau informacijos http://www.sveikatostinklas.lt.

sveikata-1

projekto-atminimo-lentele2

The project “Healthier and Safer Living of Birzai Youth” is finished, but the work for youth health will continue

In December, 2016, final event – the conference – presented the information and results of project “Healthier and Safer Living of Birzai Youth”. Over one year of project implementing activities various events, trainings, workshops, supervisions, experience exchange meetings had been organized, inter-institutional cooperation developed, also material base had been established.
One of the main aims of this project was to improve the accessibility and quality of youth-friendly health care services (YFHCS) in Birzai district municipality. To achieve this, YFHCS coordination center was established next to Birzai Youth center. The YFHCS center was provided with furniture, IT, mobile, educational equipment and tools, the premises of the center were renovated. Also, a full-time YFHCS Coordinator were employed to consult and advise young people on health issues, to promote healthy lifestyle, to collaborate with other health specialists, youth workers and etc. A psychologist worked in YFHCS Coordination Center as well. She provided individual consultations for young people and facilitated art therapy groups. Nonetheless is in the end, The YFHCS Coordinator will continue her work with young people and after the project.
Through “Norway grants” funds of this project, the health care information system had been established too: free internet access spots linking to youth health website http://www.sveikatostinklas.lt, banner ads for this site in schools and other local websites, 5 info screens in the local schools and youth center to promote health information and healthy lifestyle events.
The project also aimed to promote physical activities and sports. Free fitness site had been implemented next to one of Birzai secondary schools, which is open not only for students but also for all community of Birzai. Outdoor fitness site is established in this sport field underdeveloped area.
During this project 85 various events, workshops, seminars were organized. Over 50 health care and other specialists participated in the seminars about youths‘ problems, modern health promotion and communication possibilities. Supervisions for specialists also activated the collaboration between different institutions. YFHCS Coordination Center and Health Office received 4 days visit by professors Ragnhild Sollesnes and Agnes Giertsen from Bergen University College (Norway). Project partners shared they good practice from Youth Health Center in Bergen and held lectures about prevention of sexually transmitted diseases, unplanned pregnancies, obesity.
Parents were not forgotten as well. 30 contemporary and future parents participated in training camp, which helped them better to understand the needs of their children and teenagers, to learn new communication and problem solving skills. Also, 5 big public health promoting events, such as marathon, bike tour and etc. took place. In total, more than 1500 young people participated in the activities of this project.
It is expected that as a result of this project the indicators of youth health in Birzai will rise, the rates of illness, drug use, unplanned pregnancy, obesity, suicide will decrease, young people will gain healthy lifestyle knowledge and skills, will do sports more often. The interesting and engaging consultations and education of young people on relevant health issues should help to reduce the risks of easily avoidable diseases (ex. Flu, STD), the new prevention tools and visual material will help to present health information in more appealing way and should have prolonged effect. The newly developed infrastructure will provide with new possibilities of higher quality health promotion and faster solutions for young people health problems.
Though the project is over, but its activities will continue. Birzai district municipality committed to provide for YFHCS Coordination Center at least another 3 years. Also, we are looking forward to make a visit to Youth Health Center in Bergen.
Project was funded by Norway Grants (www.norwaygrants.lt).

Žaliasis paktas Vengrijoje

Kviečiame dalyvauti mūsų partnerių ReCreativity rengiamuose tarptautiniuose jaunimo mainuose “Green Pact“, kuriuose susipins kūrybingas perdirbimas (creative recycling), jaunų žmonių verslumas ir darbo integruotoje grupėje galimybės.

Mainai orientuoti į:

 • jaunus žmones (14-30), turinčius lengvų protinių ar fizinių negalių bei jų mentoriams (18+), NVO savanoriams, mentoriams, mokytojams;
 • jaunus žmones, kurie domisi darbu su kūrybingu perdirbimu (creative recycling), dirbant integruotoje grupėje, savanoriams, mentoriams, jaunimo lyderiams.

Šis projektas vyks spalio 20-29 dienomis, Vengrijoje, Alsótold.

Daugiau apie mokymus šiame infolaiške: greenpact-infoletter.

Registravimosi nuoroda: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Gm_OTScM67v0YR7Gry0UKL53D-lqy9TDAwxTQRh-iWJ1EA/viewform?c=0&w=1

Atkreipkite dėmesį, kad apie atrinktus dalyvius informuos patys organizatoriai, todėl kelionę planuokite tik po patvirinamojo laiško!

COFA /Projekto partneriai/ cofa@hotmail.lt

14207804_1536452999705511_3306356271090476592_o

greenpact_advertisement

greenpact_advertisement

Į Italiją “to parade for human rights!“

itinerario2

Mūsų draugai ir partneriai kviečia į smagų projektą, kuris vyks Italijoje šių metų rugpjūčio 28 – rugsėjo 6 dienomis. Nors Lietuvos organizacija nėra paminėtų oficialių partnerių sąraše – šiame projekte dalyviai gali būti iš bet kurios Europos Sąjungos šalies.

Informacija apie projektą:
Infoletter for – Parading for Human Rights! –Application Form – Parading for Human Rights! –

Paraiškos forma pildymui:  Application Form – Parading for Human Rights! –

Paraiškas dalyvauti siųskite tiesiogiai organizatoriams Gianlucai luca2310@hotmail.com ir Danielai caliendodaniela@gmail.com iki balandžio 30 dienos. Bet jei tikrai susidomėjote – siūlome nedelsti, nes vietų skaičius ribotas.

 

Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!

Projekto logotipas (pataisytas)Projekto sponsoriu logotipasMes, COFA, kartu su Biržų rajono savivaldybės administracija ir Biržų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendiname projektą „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“. Šio projekto tikslas – gerinti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) prieinamumą bei jų plėtrą Biržų r. savivaldybėje, o taip pat pagalba sveikatos sistemos ir kitų sektorių specialistams bei jaunimui geriau orientuotis teikiamų paslaugų įvairovėje.

Projekto įgyvendinimo metu bus diegsime sveikatos paslaugų teikimo modelį, pritaikytą Biržų r. sav. jaunimo poreikiams, sudarytą iš 4 sričių: psichikos sveikatos stiprinimas, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas, traumų ir nelaimingų atsitikimų neigiamo poveikio sveikatai mažinimas ir švietimas lytiškumo tema. Tikimės, kad šio modelio pagalba padėsime spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su jaunuoliu, kuriam reikia pagalbos (gydymas, stebėsena, prevencija), tiek netiesioginio kontakto atvejais (naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis).

Sėkmingo projekto įgyvendinimui mes, visi projekto partneriai, keliame krūvą uždavinių:

1. Įsteigti JPSPP koordinacinį centrą, kuriame dirbs specialiai darbui su minėtu modeliu apmokytas koordinatorius  bei psichologas.
2. Gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo sveikatos srityje.
3. Reguliariai organizuoti jaunimui skirtus įvairius su sveikata susijusius renginius.
4. Įdiegti ir valdyti JPSPP informacines priemones (informaciniai ekranai, informaciniai taškui, jaunimo sveikatos portalo http://www.sveikatostinklas.lt palaikymas ir viešinimas).
5. Surengti tėvų mokymus paauglių lytiškumo klausimais.
6. Surengti jaunimui sveikos gyvensenos mokymus.
7. Teikti internetines konsultacijas Jaunimo sveikatos portale ir socialiniame tinkle.
8. Įrengti lauko treniruoklių aikštelę.

Projektą planuojame įgyvendinti iki 2016 m. balandžio 30 d., užtikrinant bent 3 metų projekto tęstinumas po projekto pabaigos. Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 85 573,40 Eur iš Norvegijos finansinio mechanizmo paramos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ programos lėšų.

Projektą vykdo Biržų rajono savivaldybės administracija su partneriais – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Jaunimo asociacija COFA ir Bergeno universitetu (Norvegija).

Daugiau informacijos gali suteikti projekto vadovas – Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis, tel. 8 684 75 167, el. p. jaunimas@birzai.lt.


Sveikesnis ir saugesnis lankstinuko 1 lapas

Sveikesnis ir saugesnis lankstinuko 2 lapas

Pažymėta: , , , , , , , , , , , , , , ,

Birzai District Municipality, Public Health Bureu, Youth Association COFA and Bergen University will Work on Youth Health Care Service Project, Financed by Norway Grants

Projekto logotipas (pataisytas)Projekto sponsoriu logotipasAt the beginning of 2015 in Biržai district municipality lived 5198 young people (14-29 years old). Thus young people accounts for about 20.04 per cent of all district residents. Biržai district youth health statistics and health problems analysis (hereinafter – analysis) revealed several negative trends in some health areas: sexual and reproductive health; nutrition and lack of physical activity-related diseases; mental health; injuries and accidents (preventable deaths) fields.

Analysis showed that over the five recent years from 2010 to 2014 the incidence of some diseases among young people in Biržai district municipality increased from 2 to 5 times or still is very high. In recent years, it is observed a relatively high number of abortions among young girls. It also became clear that young people are suffering from obesity, the number of obese young people in Biržai region over the past 5 years gradually grows. Meanwhile, the consumption of alcohol is the most common harmful habit among young people in Biržai district. It was found that mental and behavioural disorders due to alcohol use among young people in Biržai region over the last 5 years has increased 4 times. During the period 2010-2014 various external causes of death, which could have been avoided, accounted for more than 50 per cent young people’s deaths. It was also found that during this period there have been 10 suicides in Biržų district among young people, the relative rate of suicides exceeds not only Panevėžys county, but also Lithuania indicators.

So Birzai district municipality together with Public health bureau of Biržai district municipality and Youth association “COFA” decided to writte a project “Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ (“Healthier and Safer Living of Birzai Youth”). Main Aim of the project is to improve the accessibility and quality of youth-friendly health care services (YFHCS) in Biržai district municipality, by helping experts of health system and other sectors as well as young people to orientate in diversity of provided services. During the project will be implemented YFHCS model corresponding to Biržai district municipality needs of young people and consisting of 4 algorithms in priority areas. During the project, the YFHCS coordinating center will be established in Birzai District Municipality Public Health Office, which will carry out YFHCS coordinating and case management function. The YFHCS coordinating center will be equipped with all necessary equipment and methodological tools and will be opened nearby Birzai youth center.

During the project will be organized various health-related activities for young people, teamwork training for specialists which will help for representatives of various organizations entering the YFHCS model to solve youth related issues. We will also organize parent education camp about adolescent sexuality issues, youth education seminars about healthy life style.  We want to develop mobile YFHC services, established publicly available free exercise fitness equipment in the public space area, open modern information desks for health information promotion and other activities. In YFHCS coordination center will start to work YFHCS coordinator and part-time psychologist (0.3 of full time). YFHCS coordination center will also work with Youth health website www.sveikatostinklas.lt.

Implemented YFHCS model will help to solve problems both for the direct contact with young person in need of assistance (treatment, monitoring, and prevention) or indirect contact cases, when Biržai district youth health issues will be addressed by making systemic, organizational, financial, legal or political decisions.

The project will contribute to the Biržai district youth health amplification, will promote inter-institutional cooperation between the institutions, which we wish it would help solving and preventing young people health problems and take appropriate decisions. Expected benefits of the project in the long term – achieved and maintained the best possible youth health and well-being in Biržai District Municipality.

In order to achieve best results of the Project it will be implemented through working with other organizations which have youth work experience – Public health bureau of Biržai district Municipality, public institution – Youth association COFA, Birzai Youth Center and other friendly organisations.  Cooperation between partners in the project activities will help to include more young people, therefore it is expected that this project will achieve a greater effect.

Project is financed by Norway Grants (www.norwaygrants.lt and www.norwaygrants.com).
Project applicant: Birzai district municipality (www.birzai.lt).
Project partners: Bergen University, Public health bureau of Biržai district municipality (www.birzuvsb.istaiga.lt) and Youth association “COFA“.

To nepamatysite YouTube!

EU flag-Erasmus+_vect_POSŠeštadienį, rugpjūčio 8 d., biržiečiai ir miesto svečiai kviečiami pamatyti jaunimo darbuotojų ir kūrėjų iš aštuonių
Europos Sąjungos šalių Biržuose kūrinius. Meno galerijoje „PORTFOLIO“ (Rotušės g. 12, Biržai) nuo 15 val. vyksiančiame renginyje tarptautinio projekto dalyviai pristatys savo darbus, dalinsis Biržuose įgyta patirtimi ir atsakys į susirinkusiųjų klausimus.

Šią savaitę mieste galima išvysti mūsų miestui neįprastus reginius – įvairiose miesto erdvėse šokami grupiniai šokiai, biržiečiai kartu su užsieniečiais atlieka keistas užduotis, ypač padaugėjo filmavimo kameromis ir fotoaparatais nešinų nelietuviškai kalbančių žmonių, kažko vis klausinėjančių vietinių gyventojų ir nufilmuojančių jų pasisakymus. Galime nuraminti – tai mūsų organizuojamų medijų raštingumui skirtų mokymų – „Tutorials in Education“.

YouTube-icon-full_colorPirmadienį prasidėjusiuose šešių dienų trukmės mokymuose jaunimo srityje dirbantys nevyriausybinių organizacijų atstovai, vyriausybinio sektoriaus darbuotojai, savanoriai ir aktyvūs jaunuoliai iš Italijos, Danijos, Belgijos, Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos, Latvijos ir Lietuvos lavina kūrybiškumą, tobulina komunikavimo socialiniuose tinkluose įgūdžius, įgauna bei gilina audiovizualinės išraiškos įgūdžius bei žinias, nagrinėja įrašų platinimą įvairiose platformose (tokiose kaip YouTube ir panašiose).

Mokymus veda Briuselyje dirbantis režisierius ir media edukatorius vengras Miki Ambrozy ir jaunimo asociacijos COFA vadovė Donalda Venskienė, kartu su partneriais jau įgyvendinusi keletą neformalaus udgymo ir medijas nagrinėjančių projektų bei planuojanti panašaus profilio projektus rengti ir ateityje.

Tarptautinis mokymų projektas „Tutorials in Education“ finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus+“ jaunimo srities programos lėšomis.

Laukiame visų!

thumb_DSC_0056_1024 thumb_DSC_0102_1024DSC_0146 IMG_1829 IMG_1875

thumb_DSC_0020_1024

Pažymėta: , ,